Меню Закрити

Гурток “Фізика в задачах і прикладах”

Керівник гуртка: Степанчиков Дмитро Абрамович

Контактний телефон: (050)-463-46-30

Програма розрахована на учнів 8-11 класів.

Метою та завданнями роботи  гуртка є оволодіння знаннями з фізики та усвідомлення її ролі у становленні фундаменту природничих наук, ознайомлення з елементами науково-дослідницької діяльності. формування умінь і навичок застосовувати набуті знання для розв’язування задач у стандартній і нестандартній ситуаціях; оволодіння мовою фізики та умінням користуватись нею для аналізу інформації; формування системного та логічного мислення, уміння користуватись методами індукції й дедукції, аналізу й синтезу, робити висновки та узагальнення; розвиток творчого підходу до розв’язування фізичних завдань, підвищення інтересу до фізики як науки.

Програма передбачає теоретичні та практичні заняття. Види занять у процесі навчання взаємопов’язані та логічно доповнюють одне одного. Застосовуються як традиційні методи (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький, інтерактивний, самостійної роботи учнів тощо) та засоби навчання, так і елементи інноваційних технологій.

Гурток працює на базі ЖДУ ім. І. Франка, каб.223

Розклад занять

Місце навчання № гр Рік Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота
ЖДУ ім. І.Франка, 223 1 1 1620-1820

 

1620-1820

 

    1620-1820