Меню Закрити

Правила прийому вихованців

ПРАВИЛА

прийому вихованців до Житомирського міського центру науково-технічної творчості

 

І. Загальні положення

1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до Житомирського міського центру науково-технічної творчості.

1.2. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту ЦНТТУМ, з метою дотримання прав дітей на отримання позашкільної освіти.

1.3. Центр технічної творчості організовує позашкільне навчання дітей віком від 5 до 18 років. Кожний вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

1.5. Навчання здійснюється на безоплатній основі.

ІІ. Порядок прийому вихованців

2.1. Організацію прийому дітей до Житомирського міського центру науково-технічної творчості здійснює директор, керівники гуртків.

2.2. Директор Житомирського міського центру науково-технічної творчості забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

2.3.При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.

2.4. Прийом дітей здійснюється на безконкурсній основі.

2.5. Керівники гуртків відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання.

2.6. Прийом документів проводиться відповідно графіку роботи керівників гуртків.

2.7. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей з 17 серпня до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого року навчання.

2.8. Для зарахування до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають керівнику гуртка такі документи заяву;

2.9. У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), телефон батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини або батьків (осіб, які їх замінюють) та надається їх згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

2.10. Батьки обов’язково ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку для вихованців та їх батьків (або осіб, що їх замінюють).

ІІІ. Формування груп

3.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

3.2.  Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців.

3.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 30 серпня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися.

3.4. При наявності вільних місць у групах другого та наступного року навчання, керівник гуртка має право до 15 вересня провести добір вихованців у відповідну групу.